Ke stažení > Dokumenty a formuláře

 

DOKUMENTY A FORMULÁŘE

Zde jsou umístěny dokumenty a formuláře, jejichž stažením a vyplněním můžete urychlit vyřízení svých požadavků.

Dokumenty jsou ve formátu "pdf", k jejich prohlížení a tisku použijte Adobe Reader verze 6 a vyšší.
 

1. 
Žádost o ukončení nájemní smlouvy a o uzavření nájemní smlouvy k jinému bytu (výměna bytů)
2.   Odhlášení osoby ze společné domácnosti z důvodu změny zálohy a vyúčtování ceny služeb
3.   Přihlášení další osoby do společné domácnosti z důvodu změny zálohy a vyúčtování ceny služeb
4.  
Prohlášení společného nájemce o trvalém opuštění společné domácnosti
5.  Žádost o vydání souhlasu se stavebními úpravami
6.   Žádost o zvýšení - snížení zálohy na služby
7.   Žádost o zprovoznění výtahu
8.   Žádost o vydání souhlasu s podnájmem bytu
9.   Výpověď z nájmu (společného nájmu) bytu dle § 2286 obč. zákona
10.   Žádost o předání bytu po zemřelém
11. 
Žádost o provedení změny osoby nájemce v důsledku přechodu nájmu při úmrtí

 

Webdesign by D.V.
  Přihlásit