Oddělení > Komerční realitní kancelář

 

KOMERČNÍ REALITNÍ KANCELÁŘ

Nachází se na ulici U Lesa 865/3a, Havířov-Město

Kontaktní telefon: 596 808 140, 731 611 902, 596 808 143

Kontaktní e-mail: byty@mra.cz, uctosvj@mra.cz
 
Kontaktní osoba: Romana Bušková, Renáta Pastrňáková
 
Od 1.1.2006 provádí Městská realitní agentura, s.r.o. komerční realitní činnost, a to v tomto rozsahu:
  • vedení agendy o pronájem bytů v majetku Statutárního města Havířov

  • zakládáním a správou společenství vlastníku bytových jednotek

 

V kompetenci Komerční realitní kanceláře je:

agenda výměn, přechodů a podnájmů bytů, vedení agendy přidělování bytů v DPS, vedení agendy přidělování bytů na ul. Tesařská 321/1, Havířov Město

 
SPRÁVA SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK
 
Rádi bychom Vás oslovili jménem naší společnosti Městské realitní agentury s. r. o. Havířov. Naše firma se na trhu pohybuje již od roku 1995 a jejím zakladatelem a jediným vlastníkem je Statutární město Havířov. Svou hlavní činnost, to je správu a údržbu domů a bytů včetně nebytových prostor, vykonává na základě mandátních a obdobných smluv uzavřených s jednotlivými vlastníky. V současné době firma spravuje 7.692 bytových jednotek ve vlastnictví statutárního města Havířova a dále poskytuje služby pro společenství vlastníků bytových jednotek v Havířově a městě Orlová.
 
Společnost provozuje vlastní středisko údržby s dílnami a sklady, zajišťuje odstraňování havárií, profesní opravy a údržbu domovního fondu prostřednictvím vlastních zkušených pracovníků, popřípadě externích dodavatelů a k tomuto využívá vlastní dostatečný autopark. V jednotlivých částech města působí tři agenturní pobočky. Tyto jsou provozní základnou pro výkon funkce správců domovního fondu, kteří řeší problémy spojené s užíváním bytů a domů na místě samém.
Společnost od 1. 1. 2006 zahájila provoz střediska Komerční realitní kanceláře, kde je zajišťován prodej, koupě a pronájmy nemovitostí, zprostředkování výměn bytů, organizace uzavírání smluv a převádění vlastnických práv k nemovitostem. Do agendy tohoto oddělení spadá i zakládání a správa společenství vlastníků bytových jednotek, včetně právního poradenství, vedení podvojného účetnictví zahrnující přípravu podkladů pro daňové přiznání. Zároveň provádíme veškeré činnosti spojené se správou, provozem a opravami společných částí domů a jednotlivých bytových jednotek, uzavíráme smlouvy o dodávkách služeb spojených s užíváním jednotek, provádíme rozúčtování cen služeb na jednotlivé vlastníky. Po dohodě zajišťujeme služby spojené s vymáháním pohledávek. Zároveň jednáme s dodavateli a realizujeme veškeré další činnosti, které jsou stanoveny zákonem č. 89/2012 Sb.
 
Rozsah a cena námi poskytnutých služeb se vždy odvíjí od vzájemné dohody dle konkrétních požadavků klienta.
 
Z výše uvedeného vyplývá, že naše firma má již bohaté zkušenosti s touto činností a máme potenciál, kterým jsme tuto činnost schopni zajistit. V případě, že projevíte zájem o naše služby, popřípadě o nějaké další informace nebo osobní schůzku, můžete nás kontaktovat na výše uvedených číslech a adresách.
Webdesign by D.V.
  Přihlásit