O firmě


PROFIL SPOLEČNOSTI
 

Městská realitní agentura, s.r.o. (dále v textu "MRA") je nástupcem bývalého státního podniku Bytový podnik Havířov a jejím zakladatelem je Město Havířov. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod č.j. C 8631. Základní kapitál společnosti činí 7.947.000,-Kč.

 

Společnost je založena Městem Havířov za účelem správy a údržby bytového a nebytového fondu města. V současné době na základě mandátních smluv zajišťuje správu a údržbu 7.665 bytů v Havířově a 204 bytů v Orlové. Předmětem činnosti pro město Havířov je i zajišťování investičních činností od projektové dokumentace a stavebního povolení až po samotné realizace investičních akcí.

 

Část oprav a údržby bytového fondu není zajišťována pouze zadáváním zakázek externím firmám, ale MRA rovněž vlastní středisko údržby s dílnami a sklady na ulici Družstevnické v Havířově-Podlesí. MRA zaměstnává veškeré potřebné profese a vlastní dostatečný vozový park.

 

Ve snaze přiblížit výkon správcovské činnosti co nejblíže ke klientům (podle zkušeností v EU), byly zřízeny v jednotlivých městských částech 3 agenturní pobočky, na něž se nájemci mohou přímo obracet. Péči o bytový fond zajišťují i správci bytového fondu.

 

Úkolem správců je každodenní starost o cca 150 až 200 bytů - pochůzky, kontroly, drobná údržba, sjednávání a kontrola větších oprav, úklid společných prostor, okolí domů a přístupových chodníků, dohled nad dodržováním domovního řádu, řešení požadavků nájemníků, rady v sociální oblasti, a jiné. Za tímto účelem jsou postupně zřizována stanoviště, ve kterých je možno se správcem řešit všechny záležitosti.

 

 

Etický kodex společnosti 

Sídlo společnosti

Identifikace Číslo účtu
U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov IČ: 64084744 KB Havířov
  DIČ: CZ64084744 19-3523690227/0100
    19-3525220237/0100 *
    Pozn.: * Nájmy bytů a nebytových prostor 

Ředitel společnosti Jednatelé společnosti
  Róbert Masarovič, MSc.
tel: 596 808 112 Ing. Jiří Lankočí
e-mail: reditel@mra.cz  

 

 

Vedoucí ekonomického odboru
Ing. Eva Horáková
tel: 596 808 113
e-mail: ekonom@mra.cz
 

 

Vedoucí investičně-provozního odboru
Marek Klimša
tel: 596 808 118
e-mail: investice-4@mra.cz
 


 

Vedoucí právního odboru a vnitřních věcí
Mgr. Lukáš Lhotský
tel: 596 808 121
e-mail: pravnik-1@mra.cz
 


 

 

Webdesign by D.V.
  Přihlásit