Oddělení

 

Agentury

 
Městská realitní agentura, s.r.o. má tři agentury, v nichž nájemníci mohou vyřizovat své žádosti. Tyto agentury jsou rozděleny podle částí města Havířova na:

Dále je zřízena Agentura pro správu nebytových prostor - U Lesa 865/3a, Havířov-Město, tel: 596 808 125, 596 808 146, nbp@mra.cz, která spravuje veškeré nebytové prostory ve vlastnictví Statutárního města Havířova.

 
Agentury zajišťují veškerou agendu týkající se správy bytového fondu, a to zejména:
  • nájemní smlouvy
  • evidence a změny nájmů
  • platby záloh a vyúčtování
  • žádosti o opravy bytů
  • reklamace
  • stížnosti
  • apod.
     
Agentury dále řídí činnost správců domovního fondu; každý správce domovního fondu se stará o cca 200 bytů; zajišťuje běžnou údržbu společných prostor domů, je nápomocen nájemníkům s vyřizováním jejich záležitostí a pod.
 
Upozornění: záležitosti týkající se dluhů nájemníků, stanovení splátkových kalendářů, směn bytů zajišťuje právní oddělení, které se nachází na ulici U Lesa 865/3a, Havířov-Město
 
Úřední hodiny agentur a právního oddělení jsou stanoveny následovně:
 
Pondělí 7:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa 7:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek 7:00 - 12:00  

 

Webdesign by D.V.
  Přihlásit