Podmínky pro firmy, které se chtějí zúčastnit VZ

 

Obecné podmínky výběrových řízení

 

I. Podmínky pro zařazení firem do registru dodavatelů

 • Povinné přílohy:
 • Žádost o zápis do Registru dodavatelů (ke stažení zde) – doložit originál
 • Čestné prohlášení č.1 o splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení §74 odst. 1 až 3  zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ke stažení zde) – doložit originál
 • Čestné prohlášení č.2 (ke stažení zde) – doložit originál
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů (ke stažení zde) – doložit originál
 • Souhlas se všeobecnými obchodními podmínkami MRA, s.r.o. (ke stažení zde) – doložit originál
 • Souhlas se Závaznými pokyny  oprav volných bytů (ke stažení zde) – doložit originál
 • Živnostenské oprávnění k provádění činností  - doložit kopii
 • Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán – doložit  kopii ne starší 90 dnů
 • Nepovinné přílohy:
 • Orientační ceník nabízených činností uchazeče
 • Prezentace a reference uchazeče
 
Kompletní doklady doručte k rukám pí.Hrabčákové  tel. 596808141, investice-1@mra.cz
 

II. Minimální požadavky na standardy konstrukčních prvků a zařizovacích předmětů

 

Součástí požadavků na realizaci drobných oprav a oprav volných bytů jsou "Minimální požadavky na standardy konstrukčních prvků a zařizovacích předmětů bytů. (přehled KP a ZP zde)
Webdesign by D.V.
  Přihlásit