Projekty EU

 

PROJEKTY EU

 
Městská realitní agentura, s.r.o. se mimo jiné zapojila i do některých projektů Evropské unie, které se zabývají problematikou rozvoje a správy bytového fondu.
 
Projekty:
 
 • e-IRFPP/Leonardo - projekt Vzdělávání správců pro služby seniorům realizovaný v rámci evropského programu Leonardo
   
 • ESAM - Energy Strategic Asset Management for Social Housing Operators in Europe (Energetické a strategické řízení aktiv pro bytové společnosti spravující sociální byty v Evropě)
   
 • ENPIRE - ENergy and urban Planning In REstructuring areas (Energetické a územní plánování při restrukturalizaci městských území)
 • BECA - Balanced European Conservation Approach - ICT services for resource saving in social housing (Vyvážený evropský přístup k ochraně životního prostředí - Služby založené na informačních a komunikačních technologiích pro úspory energií a vody v obecních bytech). více.. (Brožura projektu BECA)
   
          stránky projektu BECA: http://www.beca-project.eu/

 • AFTER - Cost Optimum and Standard Solutions for Maintenance and Management of the Social Housing Stock (Nákladové optimum a standardní řešení pro údržbu a management domovního fondu).více..

  stránky projektu AFTER: http://www.afterproject.eu/

 

 

počítadlo.abz.cz

Webdesign by D.V.
  Přihlásit