Registr smluv

Smlouvy uzavřené společností Městská realitní agentura, s.r.o. s externími subjekty
 
 
Číslo smlouvy
Smluvní strana
IČO
Předmět smlouvy
Datum uzavření
Příloha
  Jaroslav Dorda - INPO trading 62306553 Rámcová kupní smlouva o dodání zboží 8.6.2015 text smlouvy
  PEGASUS Investment s.r.o. 02029375 Rámcová kupní smlouva o dodání zboží 15.4.2015 text smlouvy
1/04/2015/Z ENBRA, a.s. 44015844 Rámcová kupní smlouva 17.4.2015 text smlouvy
  ELTECH-STAV SILESIA a.s. 29395887 Rámcová kupní smlouva o dodání zboží 20.5.2015 text smlouvy
18304549 PODA a.s. 25816179 Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací 28.5.2015 text smlouvy
01/MRA/IaO/2015
Petr Želízko
42764491
Smlouva o provedení kontrol a provozních revizí plynových zařízení - lokalita Podlesí
9.6.2015
02/MRA/IaO/2015
Petr Želízko
42764491
Smlouva o provedení kontrol a provozních revizí plynových zařízení - lokalita Šumbark
9.6.2015
03/MRA/IaO/2015
Revize plynu HOŘAVKA s.r.o.
29453933
Smlouva o provedení kontrol a provozních revizí plynových zařízení - lokalita Město I.
4.6.2015
04/MRA/IaO/2015
Revize plynu HOŘAVKA s.r.o.
29453933
Smlouva o provedení kontrol a provozních revizí plynových zařízení - lokalita Město II.
4.6.2015
05/MRA/IaO/2015 BENEPRO, a.s. 26820781 Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví statutárního města Havířov - III.etapa (Domy 1) 16.7.2015 text smlouvy
06/MRA/IaO/2015 ATRIS, s.r.o. 28608909 Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví statutárního města Havířov - III.etapa (Domy 2) 13.7.2015 text smlouvy
07/MRA/IaO/2015 ATRIS, s.r.o. 28608909 Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví statutárního města Havířov - III.etapa (Domy 3) 13.7.2015 text smlouvy
08/MRA/IaO/2015 CZ.JO-JOHN spol. s r.o. 28574711 Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví statutárního města Havířov - III.etapa (Domy 4) 16.7.2015 text smlouvy
09/MRA/IaO/2015 CZ.JO-JOHN spol. s r.o. 28574711 Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví statutárního města Havířov - III.etapa (Domy 5) 16.7.2015 text smlouvy
10/MRA/IaO/2015 CZ.JO-JOHN spol. s r.o. 28574711 Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví statutárního města Havířov - III.etapa (Domy 6) 16.7.2015 text smlouvy
11/MRA/IaO/2015 CZ.JO-JOHN spol. s r.o. 28574711 Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví statutárního města Havířov - III.etapa (Domy 7) 16.7.2015 text smlouvy
12/MRA/IaO/2015 BENEPRO, a.s. 26820781 Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví statutárního města Havířov - III.etapa (Domy 8) 16.7.2015 text smlouvy
13/MRA/IaO/2015 BENEPRO, a.s. 26820781 Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví statutárního města Havířov - III.etapa (Domy 9) 16.7.2015 text smlouvy
14/MRA/IaO/2015 DaF - PROJEKT s.r.o. 25905813 Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví statutárního města Havířov - III.etapa (Domy 10) 13.7.2015 text smlouvy
15/MRA/IaO/2015 MARPO s.r.o. 41033078 Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví statutárního města Havířov - III.etapa (Domy 11) 13.7.2015 text smlouvy
16/MRA/IaO/2015 MARPO s.r.o. 41033078 Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví statutárního města Havířov - III.etapa (Domy 12) 13.7.2015 text smlouvy
17/MRA/IaO/2015 BENEPRO, a.s. 26820781 Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví statutárního města Havířov - III.etapa (Domy 13) 16.7.2015 text smlouvy
18/MRA/IaO/2015 ATRIS, s.r.o. 28608909 Smlouva o dílo 13.7.2015 text smlouvy
2/85/14/RS V-PODLAHY, s.r.o. 25374745 Rámcová kupní smlouva 1.3.2014 text smlouvy
8/2015 PODA a.s. 25816179 Smlouvy o zřízení a provozování vnitřního komunikačního vedení v bytovém domě 24.7.2015 text smlouvy
9/2015 PODA a.s. 25816179 Smlouvy o zřízení a provozování vnitřního komunikačního vedení v bytovém domě 24.7.2015 text smlouvy
03/2015e RAMA Moravia, s.r.o. 42767261 Smlouva o nájmu 12.8.2015 text smlouvy
400037706/01 Allianz pojišťovna, a.s. 47115971 Pojištění odpovědnosti managmentu 23.9.2015 text smlouvy
4/2015/MTZ Martin Kořenek 44913966 Rámcová kupní smlouva o dodání zboží 30.9.2015 text smlouvy
  ABC. AUDIT, s.r.o. 25899007 Smlouva o ověření (auditu) účetní závěrky 7.12.2015 text smlouvy
  Koncept FAST s.r.o. 45357811 Smlouva o nájmu 13.11.2015 text smlouvy
  VÝTAHY MORAVA s.r.o. 42865441 Smlouva o provádění servisu výtahů 8.2.2016 text smlouvy
VS/06/MRA/15 TUPPA OPP s.r.o. 26981271 Rámcová kupní smlouva 15.3.2016 text smlouvy
3/I/2016 Ing. Josef John 60033231 Smlouva na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru 26.4.2016 text smlouvy
1/I/2016 Marcela Chmielová 10034790 Smlouva o poskytování ložního prádla a souvisejících služeb 31.3.2016 text smlouvy
6/I/2016 Jaroslav Dorda - INPO trading 62306553 Rámcová kupní smlouva o dodání zboží 9.5.2016 text smlouvy
8/I/2016 Ing. Josef John 60033231 Smlouva na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru 17.5.2016 text smlouvy
2/I/2016 Security Redon Plus s.r.o 25886177 Smlouva o provádění bezpečnostní služby 23.5.2016 text smlouvy
10/I/2016 Ing. Libor Universal 41055993 Instalace kamerových systémů pro nebytové prostory ve správě společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. 8.7.2016 text smlouvy
4/2015/MTZ - D1

Martin Kořenek

44913966 Dodatek k rámcové kupní smlouvě 28.6.2016 text smlouvy
D1 Jaroslav Dorda - INPO trading 62306553 Dodatek k rámcové kupní smlouvě 24.6.2016 text smlouvy
D1 Eltech-Stav Silesia a.s. 29395887 Dodatek k rámcové kupní smlouvě 28.6.2016 text smlouvy
9/I/2016 Martin Tomaštík 01569201 SMlouva o dílo 22.6.2016 text smlouvy
2436-2011 (Aktualizace č. 1 Výtahy Ostrava Servis s.r.o. 29393728 Smlouva o dílo 20.6.2016 text smlouvy
17/I/2016 Petr Želízko 42764491 Smlouva o provedení kontrol a provozních revizí plynových zařízení  1.8.2016 text smlouvy
18/I/2016 Petr Želízko 42764491 Smlouva o provedení kontrol a provozních revizí plynových zařízení  1.8.2016 text smlouvy
25/I/2016 Bohumil Pelikán 44755368 Smlouva o provedení revizí elektrických zařízení 1.9.2016 text smlouvy

24/I/2016

Havířovský sociální podnik, s. r. o.  03957322 Rámcová smlouva – stěhovací práce při vyklízeních, soudních vyklízeních, odvozy na skládku 1.9.2016 text smlouvy
27/I/2016 Jaroslav Dorda - INPO trading 62306553 Rámcová kupní smlouva 1.9.2016 text smlouvy
26/I/2016 Jaroslav Dorda - INPO trading 62306553 Rámcová kupní smlouva 1.9.2016 text smlouvy
28/I/2016 Jaroslav Dorda - INPO trading 62306553 Rámcová kupní smlouva 1.9.2016 text smlouvy
41/I/2016 Desirea Roško, s. r. o. 

28592361

: Rámcová smlouva – provádění deratizace, dezinfekce a dezinsekce 1.10.2016 text smlouvy
51/I/2016 DANEX – PLAST, s. r. o.   47683007

Rámcová kupní smlouva

1.11.2016 text smlouvy
14/P/2016 Allianz pojišťovna, a.s.   47115971 Předběžné pojistné krytí pro pojištění odpovědnosti členů orgánů a dalších osob ve vedení právnických osob 27.8.2016 text smlouvy
15/P/2016 Allianz pojišťovna, a.s.   47115971 Pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti členů orgánů a dalších osob ve vedení právnických osob 27.8.2016 text smlouvy

 

 

Webdesign by D.V.
  Přihlásit